Dydaktyka
[ O Nas... ] [ Konferencje ] [ Kontakt ]
Strona Głowna Katedry

Wykłady, Pomoce Dydaktyczne, Programy, Treści Programowe (Sylabusy)
 

Materiały udostępnione są na stronach pracowników katedry :

Pakiet oprogamowania ABC zestaw programów do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji firmy Pro-Soft


Treści programowe - SYLABUSY

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - S1
semestr 2
Technologia betonu (OiZ)
semestr 3
Technologia betonu
Konstrukcje betonowe-1 (OiZ)
semestr 4
Konstrukcje betonowe-1
Konstrukcje betonowe-2 (OiZ)
semestr 5
Konstrukcje betonowe-2
semestr 6

Betony specjalne w budownictwie energooszczędnym (BE)

Konstrukcje betonowe II (KBI)
Obiekty inżynierii komunalnej (TOB)
OiZ
Betony nowej generacji
Trwałość betonu
semestr 8
Technologia konstrukcji betonowych (KBI)
Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych (KBI)
Utrzymanie i remonty konstrukcji budowlanych (TOB)
Seminarium dyplomowe S1
Seminarium dyplomowe S1
Seminarium dyplomowe S1 (OiZ)
Seminarium dyplomowe S1 (OiZ)

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1
semestr 3
Technologia betonu
semestr 6
Konstrukcje betonowe I
semestr 7
Konstrukcje betonowe II
Obiekty inżynierii komunalnej (TOB)
semestr 8
Technologia konstrukcji betonowych (KBI)
Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych (KBI)
Utrzymanie i remanty konstrukcji budowlanych (TOB)
semestr 9
Seminarium dyplomowe

 

/
Studia stacjonarne drugiego stopnia - S2
semestr 1
Złożone konstrukcje betonowe
KBI
Konstrukcje z prefabrykatów betonowych
Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych
TOB
Technologie betonów specjalnych
Technologiczność konstrukcji prefabrykowanych
semestr 2

Złożone konstrukcje betonowe II (KBI)

Złożone konstrukcje betonowe II (TOB)
Konstrukcje betonowe w budownictwie wodnym (BW)
DUL
Konstrukcje z prefabrykatów betonowych w budownictwie drogowym
Nawierzchnie betonowe
BW
Technologia betonu w budownictwie wodnym
Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych
semestr 3
Seminarium dyplomowe

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia - N2
semestr 1
Złożone konstrukcje betonowe
DUL
Konstrukcje z prefabrykatów betonowych w budownictwie drogowym
Nawierzchnie betonowe
semestr 2

Złożone konstrukcje betonowe II (KBI)

Złożone konstrukcje betonowe II (TOB)
Konstrukcje betonowe w budownictwie wodnym (BW)
KBI
Konstrukcje z prefabrykatów betonowych
Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych
TOB
Technologia betonów specjalnych
Technologiczność konstrukcji prefabrykowanych
semestr 3
BW
Technologia betonu w budownictwie wodnym
Trwałość i ochrona konstrukcji betonowych
semestr 4
Seminarium dyplomowe