Strona Główna Katedry
 

   
KONFERENCJA
NAUKOWO - TECHNICZNA
A W A R I E     B U D O W L A N E
     
 

Od roku 1974 organizowane są w Szczecinie sympozja na temat awarii i katastrof budowlanych. Od trzeciego sympozjum w 1977r. przyjęto nazwę "Badanie przyczyn i zapobieganie awariom budowlanym".

Rozszerzenie składu organizatorów o Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Instytut Techniki Budowlanej i PZITB przy współudziale Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa spowodowało przekształcenie w 1994r. sympozjów w Konferencje "Awarie Budowlane".

W chwili obecnej konferencja "Awarie Budowlane" odbywa się w cyklu dwuletnim.

XXVII Konferencja "Awarie Budowlane" odbędzie się w Międzyzdrojach w 2017 roku.

 

Strona Główna Katedry